موارد مرتبط: استیک درآور کامیونی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است