موارد مرتبط: اسپری پنچرگیری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است