موارد مرتبط: اطلاع رسانی حوزه نت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است