موارد مرتبط: الجزیره

بهمن 25
شهر الجزیره در الجزایر

شهر الجزیره پایتخت و بزرگترین شهر الجزایر با جمعیتی بالغ بر سه و نیم میلیون نفر در…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است