موارد مرتبط: انواع سفارشات سیسمونی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است