موارد مرتبط: انواع موکت اداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است