موارد مرتبط: انواع گیفت برای مجالس عروسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است