موارد مرتبط: اگهی سیم کارت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است