موارد مرتبط: اینستاگرام بنیاد رباتیک میسان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است