موارد مرتبط: بیمارستان تخصصی زنان و زایمان نجمیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است