موارد مرتبط: بیمارستان چشم در تهران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است