موارد مرتبط: بیمه مسافرتی سامان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است