موارد مرتبط: بیگودی جادویی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است