موارد مرتبط: تلگرام کارگزاری بانک سامان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است