موارد مرتبط: توییتر دكتر عباس هاشم بيگى

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است