موارد مرتبط: توییتر روزنامه ابتکار

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است