موارد مرتبط: توییتر روزنامه اصفهان امروز

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است