موارد مرتبط: جراح مغز و اعصاب در تورنتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است