موارد مرتبط: خیریه سید الشهداء (ع)

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است