موارد مرتبط: دکتر جراح عمومی خوب در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است