موارد مرتبط: دکتر داود اقامحمدی متخصص بیهوشی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است