موارد مرتبط: دکتر سید علی رحمانی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است