موارد مرتبط: دکتر فاطمه مهدی پور متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است