موارد مرتبط: دکتر واعظ شوشتری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است