موارد مرتبط: رستوران ایرانی شب های تهران در آنکارا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است