موارد مرتبط: رستوران شاندیز تگزاس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است