موارد مرتبط: رستوران شاندیز در مونیخ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است