موارد مرتبط: رستوران نیروان در کلن

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است