موارد مرتبط: رستوران گلستان در منامه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است