موارد مرتبط: ریلهای معدن شادآباد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است