موارد مرتبط: سایت بانک شهر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است