موارد مرتبط: سایت سایت جواهری زمردی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است