موارد مرتبط: فروش جک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است