موارد مرتبط: فیس بوک صنایع مواد غذایی ترخینه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است