موارد مرتبط: متخصص جراح عمومی در بندرعباس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است