موارد مرتبط: متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است