موارد مرتبط: مرکزآموزش های الکترونیکی آریانا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است