موارد مرتبط: مرکز آموزشی مالزی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است