موارد مرتبط: مرکز اسناداستان قدس رضوی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است