موارد مرتبط: مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است