موارد مرتبط: مرکز خیریه سالمندان بی سرپرست

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است