موارد مرتبط: مرکز پزشکی هسته ای

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است