موارد مرتبط: مرکز پژوهش متالورژی رازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است