موارد مرتبط: معرفی تجهیزات پزشکی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است