موارد مرتبط: مقره سازی ایران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است