موارد مرتبط: مهندس پاشا افشاری تورنتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است