موارد مرتبط: موزه تاریخ روسیه State Historical در مسکو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است