موارد مرتبط: موسسه تبلیغاتی R/GA در نیویورک

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است