موارد مرتبط: موسسه خیریه کرامت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است