موارد مرتبط: موسسه گزینه دو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است